Partiosanasto

Partiossa käytetään paljon termejä, jotka voivat kuulostaa ulkopuolisen korvaan oudolta. Tähän listaan on yritetty koota tärkeimpien termien tarkoitukset.

Aikuinen = Partio-ohjelmassa aikuinen tarkoittaa yli 22-vuotiasta partiolaista.

Akela = 7–10-vuotiaiden ryhmän (eli sudenpentulaumanlauman) johtaja, yleensä vähintään 18-vuotias.

EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.

Johtajisto = Lippukunnan johtajat. Johtajistoon kuuluvat kaikki johtajatehtävissä toimivat, yleensä siis samoajat ja sitä vanhemmat.

Joukkue = 10–12-vuotiaiden seikkalijaryhmä.

Kuksa = Partion jäsenrekisteri, jonka kautta tehdään esimerkiksi tapahtumailmoittautumiset. Vanhemmille luodaan Kuksa-tunnukset, joilla he voivat muokata lapsensa/nuorensa tietoja ja ilmoittaa tämän tapahtumiin.

Kuksa-vastaava = Teiska-Partiossa jäsenrekisteristä Kuksasta vastuussa oleva henkilö. Kuksa-vastaavan tehtäviin kuuluu Kuksaan liittyvissä ongelmissa auttaminen ja hänen yhteystietonsa löytyvät Yhteystiedot-välilehdeltä.

Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat.

Lauma = 7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Lippukunnanjohtaja = Paikallisyhdistyksemme Teiska-Partion puheenjohtaja.

Lippukunta = Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnat ovat usein itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat rekisteröityjä. Lippukuntamme Teiska-Partio ry on rekisteröitynyt yhdistys.

Partioasu = Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa. Teiska-Partion partioasusta löydät tarkempaa tietoa täältä.

Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa. Teiskapartiolaisten huivi on tummansininen ja sen taakse ommellaan Teiska-Partion merkki.

Partiolupaus = Jokaisen ikäkauden alkuvaiheessa annettava lupaus, jonka tavoite on kertoa partion arvopohjasta nuorille ymmärrettävästi. Partiolupausta antaessa partilainen sitoutuu partion arvoihin.

Partiopiiri, myös pelkkä piiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin. Teiska-Partio kuuluu Hämeen partiopiiriin. Piiri järjestää tapahtumia, kisoja ja koulutuksia.

Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen.

Samoajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 18-vuotias. Samoajavartiossa toimii johtajana vertaisjohtaja, joka on yksi samoajista. Luotsi toimii vertaisjohtajan tukena.

Sampo = 10–12-vuotiaiden ryhmän johtaja, yleensä yli 18-vuotias.

Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen.

Sudenpentu = 7–10-vuotias partiolainen.

Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen.

Tarpojaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 18-vuotias.

Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen.

Vaeltajaluotsi = Ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta, yleensä yli 22-vuotias.