Aikuinen partiossa

Partio ei ole vain lasten harrastus, vaan myös vanhemmat ja muut aikuiset voivat lähteä mukaan.

Miten aikuinen voi harrastaa partiota?

Partiota harrastetaan partion paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa. Teiskon alueella toimiva lippukuntamme on nimeltään Teiska-Partio. Aikuiset ovat mukana lippukunnan arjen pyörittämisessä sekä erilaisten tapahtumien ja toimintojen järjestämisessä.

Johtajina toimivat aikuiset järjestävät viikottaiset koloillat ryhmällensä ja muutaman kerran vuodessa myös ryhmän oman retken (tämä voi olla myös yhteinen monelle ryhmälle!)  Lisäksi johtajina toimivien aikuisten toivotaan osallistuvan lippukunnan yhteisiin tapahtumiin. Johtajat muodostavat johtajiston, joka kokoontuu muutaman kuukauden välein keskenään.

Aikuinen voi olla lippukunnan toiminnassa myös mukana ilman viikottaista ryhmän vetämistä. Monesti varsinkin nuorempien ikäkausien kokouksiin kaivataan välillä apukäsiä ja erityisesti tarve korostuu retkillä.

Lasten ja nuorten kanssa toimimisen lisäksi myös monenlaisia muita asioita pitää hoitaa. Esimerkiksi leirialueemme Riihilampi kaipaa säännöllistä huoltamista ja myös varusteista tulee pitää säännöllisesti huolta.

Mikäli sinulla on jokin erityisosaaminen tai halu kehittää itsellesi uuden sellaisen, ole rohkeasti yhteydessä esimerkiksi lippukunnanjohtajaamme. Partiossa on tilaa kaikille!

Aiempaa partiotaustaa ei tarvita. Aikuisille on tarjolla kursseja ja koulutuksia, sekä paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia. Partion keskeinen idea on tekemällä oppiminen, tämä koskee myös aikuisia!

Tästä jutusta voit lukea Teiska-Partioon aikuisena liittyneiden kokemuksia!