Partio?

Partio on harrastus, joka sopii kaikille. Toimintaan ovat tervetulleita niin lapset, nuoret, aikuiset kuin ikäihmisetkin.

Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jonka sisällä partiolaiset jakautuvat pienempiin ryhmiin, joita kutsutaan ikäkauden mukaan laumaksi, joukkueeksi tai vartioksi. Partio-ohjelma on jaettu viiteen eri ikäkauteen, joissa lapset ja nuoret toimivat yhdessä oman ikäistensä kanssa. Ikäkaudet ovat:

  • 7—9-vuotiaat – sudenpennut
  • 10—12-vuotiaat – seikkailijat
  • 12—15-vuotiaat – tarpojat
  • 15—17-vuotiaat – samoajat
  • 18—22-vuotiaat – vaeltajat

Toiminnassa on mukana myös paljon vapaaehtoisia aikuisia, jotka mahdollistavat ohjelman. Lue lisää aikuisista partiossa ja siitä, miksi just sun kannattaisi liittyä mukaan!

Partiotoiminnan tarkoitus on tukea lapsen ja nuoren kasvua ottaen huomioon kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa itseensä, toisiin ihmisiin,  yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Toiminta on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Teiska-Partion taustayhteisönä toimii Messukylän seurakunta, mutta toimintaan ovat tervetulleita kaikki uskonnosta riippumatta.

Mitä partiossa tehdään?

Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukunnan kokoontumispaikassa eli partiokololla. Kokouksissa tehdään oman ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista – ja samalla pidetään hauskaa! Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä.

Viikottaisten kokousten lisäksi ryhmät tekevät yleensä vähintään yhden retken syksyisin ja keväisin. Retki saatetaan järjestää yhteisesti usean ryhmän kanssa. Kesäisin järjestetään kesäleiri, joka on vuodesta riippuen joko oman lippukunnan leiri tai suurempi tapahtuma. Marras-joulukuussa järjestetään koko lippukunnan adventtileiri, joka on viikonlopun mittainen.

Lippukunta järjestää vuosittain huhtikuussa yrjönpäiväjuhlan, jossa muistelemme partion suojeluspyhimystä Pyhää Yrjöä ja palkitsemme ansiotuneita. Syksyllä pidetään syystapahtuma, jossa uusilla jäsenillä ja ikäkautta vaihtaneilla on mahdollisuus antaa partiolupaus.

Lisäksi Teiska-Partio osallistuu paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, esimerkiksi partioparaatiin, piirileireille ja Suomen partiolaisten suurleireille. Teiska-Partio kannustaa jäseniään kouluttautumaan ja osallistumaan kilpailuihin maksamalla näiden tapahtumien osallistumismaksut jäsenilleen.