Samoajat

Samoajat 15-18v

Samoajat toimivat 5-10 hengen vartioissa. Samoajien toiminnassa korostuu vertaisjohtajuus sekä omien projektien toteuttaminen. Samoajilla on myös aikuinen luotsi, joka tarvittaessa antaa neuvoja ja tukea. Samoajat voivat myös toimia lippukunnassa tarpojien johtajana tai nuorempien ryhmien apujohtajina.